Close

سری KTH THEATRES

 

یک راه حل فنی ویژه برای این نوع برنامه کاربردی ایجاد شده است که اجازه می دهد تا حداقل به نویز در فاز باز و بسته شدن کاهش یابد. پیکربندی معمولی، همانطور که در تصویر نشان داده شده، فلنج اتصال را بین دو ترمز KF فراهم می کند. به همین دلیل خلأ گشتاور در حداکثر مقدار تعیین می شود. این سیستم از دو محافظ ضد ضربه و دو اهرم آزاد باز شده تامین می شود. جزئیات در کاتالوگ را برای مشخصات عمومی و نمودارها مشاهده کنید.

 

* بار ساختاری هاب به طول کلید شفت درایو حرکت متصل است. به عنوان نتیجه لازم است که طول کلید همان طول هاب ترمز را داشته باشد. طول کمتر می تواند نقص هاب را تعیین کند.